Unsere Neugeborenen im Oktober 2020
Juri Elia
02.10.2020
 
Enna
03.10.2020
 
Lia
03.10.2020
 
Maria
04.10.2020
Liya Nur
09.10.2020
 
Amelia-Marie
11.10.2020
 
Emmi Luise
12.10.2020
 
Thilo Thor
14.10.2020